Det er prosjektering av automasjon og elektro utgjør hovedtyngden av min erfaring.

Har her vert med i hele prosessen fra idefase og spesifisering, til komponentvalg og tegning av elektroskjema. Videre utarbeiding av komponentlister og produksjonsunderlag. Oppfølging av produksjon, oppkopling og testing. Utarbeiding av testprosedyrer og komplett dokumentasjon.

Senere år har jeg arbeidet med utvikling på system og detaljnivå av automasjonanlegg.

Tegneverktøyet jeg kjenner best er Cadett ELSA. Jeg har vert superbruker og ansvarlig for tegnevertøyet og grensesnittet mot tilstøtende systemer, oppsett, sikkerhetskopiering og oppgraderinger.

 

Det jeg kan gjøre for deg er f.eks:

Prosjektere anlegg

Steppe inn og hjelpe med fullføring av prosjekter.

Være med på å gjennomføre en oppstart. Og er jeg ledig, på kort varsel.

Utarbeiding av manualer, prosedyrer og annen dokumentasjon.