Med mange år på skole og sterk interesse for elektronikk. 5 års erfaring direkte med elektronikkutvikling.

Den rette miksen mellom teori og praktisk tilnærming til faget med fagbrev som radio og tv reparatør, teknisk fagskole elektronikk og til slutt NTH/NTNU elektronikk.

Aktuelle oppgaver som jeg kan hjelpe til med er utvikling av analog og digital elektronikk, verifisering av design, problemløsing, feilsøking, utarbeiding av manualer og oppfølging av produksjon.

Typiske produkter kan være f.eks powersupply, forsterkere, målekretser, kommunikasjonskretser, radiokretser.